GDPR

Informační memorandum
   _
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář, telefon + 420 777 150 317, e-mail: gdpr-po@metropolnet.czwww.metropolnet.cz. Do předmětu zprávy uveďte: Mateřská škola Kameňáček
   _