Ostatní informace

8.1. 2021

Výzva rodičům - MŠ.pdf (333 KB)

                                                                            

V Ústí nad Labem dne 29. 10. 2020

 

Výzva k rodičovské veřejnosti

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných Statutárním městem Ústí nad Labem,

ačkoli se přijatá vládní opatření o zákazu osobní přítomnosti při vzdělávání nebo studiu výslovně netýká dětí v mateřských školách, chtěli bychom požádat Vás, zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, abyste nám, pokud máte tu možnost, pomohli se zmenšením počtu dětí přítomných v mateřských školách tím, že omluvíte své děti z docházky.

Největším problémem mateřských škol, které Statutární město Ústí nad Labem zřizuje, jsou v současné době zvýšená rizika, která ohrožují jejich celkový provoz. Především se jedná o pracovní neschopnost většího počtu učitelek i provozních pracovníků mateřských škol v souvislosti s onemocněním, ošetřováním člena rodiny, popřípadě s preventivní karanténou.

Bohužel se plně projevuje souvislost  většího počtu dětí ve třídách s rychlejším šířením virové nákazy mezi dětmi a personálem, které vede následně k uzavírání provozu jednotlivých mateřských škol. Protože potřebujeme co nejdéle zachovat provoz mateřských škol zejména pro pracující rodiče, věříme, že díky naší vzájemné spolupráci se podaří snížit počty přítomných dětí a mateřské školy zůstanou i nadále v provozu.

Děkujeme Vám za pochopení, ohleduplnost a spolupráci.

 

S přáním pevného zdraví

  Mgr. Michal Ševcovic

  náměstek primátora

 

24. 11. 2020

Pro rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním - odkaz na bezplatný přístup "Zápis je tu"

Vážení rodiče,
nabízíme Vám bezplatný přístup k MIUč+ Zápis je tu do 30. 4. 2021.  Snadno spustíte otevřením odkazu.

Zdarma a neomezeně můžete používat  – také výuková videa nebo interaktivní materiály ve formě MIUč+ pro anglický jazyk na webu ANGLIČTINA. K dispozici jsou Vám zde zdarma ke stažení i hrací karty s obrázky slovní zásoby či pracovní listy včetně metodických instrukcí.

6.11. 2020

Vážení rodiče,

v pondělí 9.11. 2020 bude MŠ opět v mírně omezeném provozu. Věnujte prosím pozornost Výzvě k rodičovské veřejnosti (viz níže) a pokud nutně nemusíte posílat děti do MŠ, omluvte je z docházky. Vše je vysvětleno v již zmíněné výzvě Statutárního města Ústí nad Labem panem náměstkem, ze dne 29.10. 2020.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, nejasnosti nebo připomínky, kontaktujte mě na tel.: 733 127 290 nebo mailem: reditelka@mskamenacek.cz

Přejeme Vám všem hodně zdraví a trpělivosti v této nelehké době.

Rozhodnutí KHS - celá MŠ od 5. - 6. 11. 2020

priloha_839932406_0_Rozhodnuti_COVID-19_skola_prodlouzeni_uzavreni_MS_MS_Kamenacek.pdf (322 KB)

 

2.11. 2020 

Vážení rodiče, pokud Vaše dítě z důvodu nouzového stavu, Výzvy k rodičovské veřejnosti nebo z jiného důvodu, nebude navštěvovat do konce listopadu mateřskou školu, sdělte prosím Vás, tuto informaci obratem, nejpozději však do pátku 6.11. 2020, paní vedoucí stravovny na: stravovna@mskamenacek.cz, nebo na tel: 733 127 291, aby Vám zbytečně nenapočítávala stravné na tento měsíc. V případě, že nebudete paní vedoucí stravování informovat, stravné na měsíc listopad bude Vašemu dítěti napočítáno. Pokud nebude nakonec dítě docházet  nebo jen některé dny, pak bude samozřejmě stravné dorovnáno v měsíci prosinci.

Děkujeme za pochopení :-)

 

2.11. 2020

Vážení rodiče, 

situace se bohužel postupně nepříznivě vyvíjí a jsme opět nuceni z nařízení KHS uzavření MŠ prodloužit do 6.11. 2020, včetně. Další provozní zaměstnanec je pozivní na Covid 19 a ostatní zaměstnanci provozu tak v karanténě do 6.11. 2020. Bez jejich přítomnosti nelze zajistit provoz.

Rozhodnutí z KHS bude opět dodáno po doručení do datové schránky.

Dále Vám přikládám Výzvu k rodičovské veřejnosti od pana náměstka Mgr. Michala Ševcovice, věnujte jí, prosím Vás, zvýšenou pozornost.

Přejeme Vám všem pevné zdraví v této nelehké době.

 

Výzva rodičům - MŠ.pdf (333 KB)

                                              

V Ústí nad Labem dne 29. 10. 2020

Výzva k rodičovské veřejnosti

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných Statutárním městem Ústí nad Labem,

ačkoli se přijatá vládní opatření o zákazu osobní přítomnosti při vzdělávání nebo studiu výslovně netýká dětí v mateřských školách, chtěli bychom požádat Vás, zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, abyste nám, pokud máte tu možnost, pomohli se zmenšením počtu dětí přítomných v mateřských školách tím, že omluvíte své děti z docházky.

Největším problémem mateřských škol, které Statutární město Ústí nad Labem zřizuje, jsou v současné době zvýšená rizika, která ohrožují jejich celkový provoz. Především se jedná o pracovní neschopnost většího počtu učitelek i provozních pracovníků mateřských škol v souvislosti s onemocněním, ošetřováním člena rodiny, popřípadě s preventivní karanténou.

Bohužel se plně projevuje souvislost  většího počtu dětí ve třídách s rychlejším šířením virové nákazy mezi dětmi a personálem, které vede následně k uzavírání provozu jednotlivých mateřských škol. Protože potřebujeme co nejdéle zachovat provoz mateřských škol zejména pro pracující rodiče, věříme, že díky naší vzájemné spolupráci se podaří snížit počty přítomných dětí a mateřské školy zůstanou i nadále v provozu.

Děkujeme Vám za pochopení, ohleduplnost a spolupráci.

 

S přáním pevného zdraví

 

  Mgr. Michal Ševcovic

  náměstek primátora

 

27. 10. 2020

Vážení rodiče,

jak jsem Vám psala již do SMS, tak MŠ bude vzhledem k dalšímu výskytu Covid 19 v naší MŠ, uzavřena do 4.11. 2020, včetně. Jakmile obdržíme rozhodnutí od KHS do datové schránky, tak Vám zde bude k dispozici.

Některým z Vás jsem již vystavovala OČR s datem do 29.10. 2020, což je již jinak. Pokud budete potřebovat formulář opravit, kontaktujte mě na tel.: 733 127 290.

Tento formulář z MŠ již není potřeba, je dostačující https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m, více info níže.

Přejeme Vám všem pevné zdraví, pozitivní mysl a zůstaňte negativní :-)

Petra Fiklíková, řed., a kolektiv zaměstnanců MŠ

 

Rozhodnutí KHS - celá MŠ do 4.11. 2020

Rouhodnutí KHS - prodloužení opatření.pdf (358 KB)

 

26. 10. 2020 

Rozhodnutí KHS - pavilon B - do 29.10. 2020

Rozhodnutí KHS - pavilon B.pdf (693 KB)

Rozhodnutí KHS - celá MŠ do 29.10. 2020

Rozhodnutí KHS celá MŠ.pdf (387 KB)

 

26. 10. 2020

K OČR - na ePortálu ČSSZ byly zveřejněny nové tiskopisy určené pro uplatnění nároku na ošetřovné podle zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou. Projednání tohoto zákona v Senátu se podle posledních informací očekává dne 29. 10. 2020.

Na níže uvedeném odkazu si můžete sami vyplnit Žádost o ošetřovné. Kdo by potřeboval poradit, klidně mě kontaktujte. Je to vše nové, takže Vám pro jistotu na vyžádání vyplním i formulář, který jsme vydávali již při uzavření v březnu, ten by snad měl být také postačující.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Info k vyplnění:

Název: Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace

Důvod uzavření: Mimořádná opatření proti epidemii

Návod na vyplnění:

Návod jak vyplnit Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení nebo škola či jeho část1.pdf (598 KB)

 

26. 10. 2020

Vážení rodiče,

je mi opravdu nemilou povinností psát zrovna takovéto informace. Doba je momentálně těžká a už došlo s uzavřením bohužel i naši MŠ.  Do poslední chvíle jsme bojovali s nedostatkem pedagogů, kteří nebyli pozitivní na Covid 19 a nyní musíme čelit prvnímu výskytu, zatím u dítěte. Nicméně se snažíme i nadále si zachovávat „pozitivní“ mysl. To nám asi v téhle době všem, i Vám samozřejmě, nejvíce pomůže. Chápu Vaší nelehkou situaci. Nebudu to tady více rozepisovat, všichni víme…

Do poslední možné chvíle jsme dodržovali doporučení, pavilony nespojovali a žádali jsme Vás v rámci Vašich možností, abyste si děti ponechali doma. Za Vaši vstřícnost a ochotu Vám opravdu VELMI DĚKUJEME!! A moc nám to pomohlo.

Od 16. 10. musely bohužel sloužit učitelky z pavilonu B na i pavilonu A, abychom zajistili provoz. Stejně tak pak i děti z B odcházely na odpolední odpočinek až do konce provozu MŠ, na A.

Tato informace byla bohužel v množství mailů na KHS přehlédnuta, a proto došlo prvotně k uzavření pavilonu B. Po dnešním jednání musíme bohužel uzavřít i A.

Chápu, že strohé SMS zaslané ze systému, který umožňuje jen 160 znaků, byly zrovna o víkendu nemilé, ale lépe jsem Vás v dané situaci informovat neuměla.

Situace s výskytem Covid 19 je v současné době taková:

V pavilonu B se v rodině 19. 10. vyskytl Covid 19. Matka ihned kontaktovala MŠ a od následujícího dne dítě do MŠ nedochází, 19. 10. odešlo po obědě. V pátek byli ostatní členové rodiny na testech a sobotní výsledek byl bohužel pozitivní u všech. Ihned po té mě matka na doporučení KHS kontaktovala a já pak jednala během víkendu s KHS. Výsledek je bohužel takový, jaký je.

Karanténa počítá již od 20. 10., kdy už dítě v MŠ nebylo a měla by končit 29. 10. včetně.

Pokud by vše dobře dopadlo, mohla by MŠ být znovuotevřena v pátek 30. 10.

Záleží také na výsledcích testu zaměstnanců. O všem Vás budu prostřednictvím krátké a stručné SMS informovat.

Stejně tak mě v pátek 23. 10. kontaktovala matka dítěte z pavilonu A, že je pozitivní na Covid 19. Dokud není pozitivní i dítě, neznamená to pro MŠ žádné opatření.

Vystavení OČR:

Formulář ČSSZ s potvrzením o uzavření MŠ Vám vystavím na požádání a odešlu na Vaši uvedenou mailovou adresu, případně jej budete mít k dispozici v MŠ a o jeho převzetí se domluvíme telefonicky.

Telefonní čísla, ze kterých Vám chodí hromadná SMS, jsou čísla ze systému Správy MŠ a neslouží ke vzájemné běžné komunikaci.

Pokud byste potřebovali cokoliv vědět, informovat se nebo pouze zareagovat na sms, kontaktujte mě na telefonním čísle: 733 127 290.

Opravdu se všichni moc těšíme, až vše budu fungovat tak jak má a „svět bude opět v pořádku“.

 

Všem Vám přejeme hodně sil a pevné zdraví,

Petra Fiklíková a kol.

 

17.9. 2020 - Důležité - čtěte

Doporučený postup MZ ohledně akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 

- určeno pro školy a zákonné zástupce dětí (rodiče)

Metodický-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-školách.pdf (252 KB)

9.9. 2020

Od 10. 9. 2020

Vstup do budovy MŠ pouze s rouškou

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyzívá všechny občany k maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel.

Pravidlo 3R. Ruce, roušky, rozestupy.

 

9.9. 2020

Zápis ze schůzky s rodiči ze dne 8. 9. 2020

Zápis ze schůzky s rodiči - 8. 9. 2020.pdf (846 KB)

1.9. 2020

Před nástupem se, prosím, seznamte s těmito pravidly a v MŠ pak podepište.

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v MŠ od 1. 9. 2020

 • V MŠ probíhá zvýšená dezinfekce prostor, sociálních zařízení a povrchů, děti jsou průběžně poučovány a dodržování hygieny a správném mytí rukou. Děti si ihned po příchodu do třídy umyjí ruce.
 • Při vstupu do MŠ si vydezinfikujte ruce – dezinfekce jsou k dispozici v šatnách u každé třídy.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách MŠ nosit nemusí, doprovázející osoby zatím dle svého vlastního uvážení.
 • Doporučujeme, aby dítě do MŠ doprovázela a následně odváděla pouze jedna osoba a v šatnách se zdržovala jen po dobu nezbytně nutnou.
 • MŠ důrazně doporučuje, aby osoba, která přivádí a vyzvedává dítě, nebyla uvedena v rizikové skupině osob.
 • Do MŠ v žádném případě nevstupují osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Do MŠ nevoďte děti s příznaky infekčního onemocnění (s průjmem, horečkou, zánětem spojivek, „bílou“ virovou rýmou nebo „zelenou“, bakteriální rýmou, kašlem). Více viz plakátek „Kdy do školky ano a ne). Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.
 • Pokud by mělo dítě alergickou rýmu nebo kašel, je nutno toto doložit lékařským potvrzením, v opačném případě na to nemůžeme brát zřetel.
 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou ve sborovně školy, dozor zajistí pedagogický personál.
 • Nezdržujte se po odchodu z MŠ v prostorách zahrady.
 • Do MŠ, prosím, nedávejte dětem žádné hračky, ani na spaní.
 • Dejte dítěti do sáčku čistou roušku a ponechte ji v šatnové přihrádce. Rouška bude dítěti nasazena v případě podezření na nákazu.

 

Zaměstnanci MŠ budou dohlížet na dodržování výše zmíněných opatření, respektujte, prosím, jejich případná doporučení.

 

Tímto bych chtěla apelovat na nejvyšší míru Vaší individuální zodpovědnosti, kdy budete plně respektovat ochranu zdraví všech přítomných dětí v MŠ (dětí i zaměstnanců) a nebudete vodit dítě do MŠ s jakýmikoliv příznaky nemoci (rýma, kašel, teplota, průjem, bolest v krku apod.).

 

Dopis rodičům + inspirace ke stažení (z března 2020, ale je možné použít odkazy)

dopis_inspiracedeti.pdf (35 KB)

Doporučené aktivity pro předškoláky

Předškolácké aktivity doma.pdf (4.46 MB)

E-book - Chystáme se do 1. třídy

chystame-se-do-1-tridy-podklady.pdf (504 KB)