Projekty

Jsme zapojeni do těchto projektů:

 

plakát-a3horizontal.jpg (89 KB)

VSM spol. s r.o.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008128

„Formativní hodnocení v MŠ“ 

Naše společnost realizuje projekt „ Formativní hodnocení v MŠ“ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP), který je financovaný z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR a spolufinancován společností VSM spol. s r.o..  Rozpočet projektu je 8 362 906,10 Kč. Realizace projektu od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021.

V rámci projektu VSM spol. s r.o. v rámci projektu podporuje mateřské školy v zavádění tzv. formativního hodnocení (hodnocení sloužící k získávání informací o učení dětí využitelných k úpravám vyučování a učení). V rámci projektu vytvoříme formativní skupiny, vznikne 5 center kolektivní podpory v jedné síti, a to v síti 14 MŠ a 1 SpgŠ a
v zapojených školách a naplníme dílčí cíle projektu. Kromě zkvalitnění práce v zapojených mateřských školách, které se změní ve školy, v nichž bude zaváděno formativní hodnocení, dojde k posunu v přijímání formativního hodnocení mezi předškolními pedagogy. Ve formativních skupinách získají pedagogové takové kompetence, že budou moci působit jako lídři formativního hodnocení. Kromě toho, že se minimálně v 14 MŠ nastaví postupy potřebné pro zavedení formativního hodnocení, očekáváme pozitivní vliv projektu i na samotné děti, které navštěvují MŠ, v nichž působí pedagogové z formativních skupin. Ve svých třídách budou ověřovat v praxi poznatky a strategie, se kterými se seznámí na setkáních formativní skupiny. Tím dojde k větší motivaci k vlastnímu pokroku. Vytvořením materiálů, které následně zveřejníme na internetu, může náš projekt přispět k šíření formativního hodnocení nejen ve školách zapojených do projektu, ale i v dalších školách, které jsou otevřené novým metodám a formám.

 

PROJEKT I-KAP B

logolink600.jpg (13 KB)

Spolupráce s logopedem SPC Pod Parkem 2788 Mgr. et. Mgr. Pavlou Měkotovou v rámci podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání -projekt Krajského akčního plánu vzdělávání Ústeckého kraje - IKAP B.

Projekt IKAP B je zaměřen na přímou a cílenou podporu pedagogů MŠ. Cílená pomoc a spolupráce s pedagogy při podpoře a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména v oblasti komunikativních kompetencí. Mentoři spolupracují s pedagogy formou individuálního mentoringu.

Spolupráce bude probíhat od 2/2018 do 2/2020.

(odkaz na stránky „kraje“ http://rskuk.cz/cilena-podpora-skol-pri-naplnovani-kap1-i-kap-b)

 

Projekt - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

eu_1.jpg (29 KB)

VZDĚLÁVÁME KE ŠŤASTNÉMU DĚTSTVÍ

Naše školka realizuje projekt s názvem VZDĚLÁVÁME KE ŠŤASTNÉMU DĚTSTVÍ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004974, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu MŠ – školní asistentka po celou dobu projektu;
  • profesní rozvoj pedagogů MŠ – další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti specifik práce s dvouletými dětmi.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.