Spolupráce

SPOLUPRACUJEME S TĚMITO INSTITUCEMI

 

 • Město Ústí nad Labem - zajišťování provozu, opravy, investice, komunikace
 • Základní škola - využití tělocvičny, účast ředitele a učitelky 1. třídy na třídní schůzce pro rodiče předškolních dětí společně s psycholožkou, komunikace
 • SPC Pod Parkem v Ústí nad Labem
 • ZUŠ - výtvarné studio - keramika
 • ÚMO Střekov - zajištění balíčků pro předškoláky, účast p. starosty na pasování, účinkování dětí z MŠ na vítání občánků, zajištění prací pro MŠ
 • SZŠ - projekt „Zdravé zuby“, „Umíme si pomoci s první pomocí“
 • Dětská nemocnice- návštěva dětí na chirurgickém oddělení dětské Masarykovy nemocnice
 • Hasiči - SDH Střekov - dětský den s hasiči, projekt na volnočasové aktivity
 • Policie ČR - beseda s policisty
 • Městská policie - dopravní hřiště, dětský den, kamerový systém, zabezpečení školní zahrady
 • PPP - účast pracovnice PPP na schůzce pro rodiče předškolních dětí, beseda na třídních schůzkách v září
 • SpgŠ Litoměřice - souvislé pedagogické praxe studentek
 • Severočeská střední škola - souvislé pedagogické praxe studentek
 •  
 • a jiné (CK Trysk, divadla a další příležitostné instituce)

Chtěli byste s nám spolupracovat? Neváhejte nás kontaktovat.